Srpski | English

Bulevar vojvode Stepe 20, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 6400 808 | tel: +381 21 6790 545
office@ciklovent.co.rs

Filterske stanice tip FS


Eng | Srp

Eng | Srp

Filterske stanice su uređaji namenjeni za otprašivanje svih vrsta prašina sa radnih mašina, presipnih mesta, pretovarnih mesta i ostalih mesta gde nastaje prašina. U zavisnosti od kapaciteta, sa filterskim stanicama se može uspešno otprašivati više proizvodnih mašina istovremeno, a sakupljena prašina se izdvaja u sabirne vreće ili posude dozatorom, pužem. Pogodne su za otprašivanje manjih stolarskih radionica.

Sastoji se od nosive konstrukcije, filterske sekcije i uređaja za otresanje vreća, sabirnih vreća. Uz filtersku stanicu se uglavnom naručuje i odgovarajući ventilator. Otresanje filterskih vreća se može ostvariti ručno, vibromotorom, elektromagnetnim ventilima, ventilatorima. Koji će se način primeniti zavisi od više tehnoloških faktora.

Filterske stanice se mogu povezivati u grupe radi povećanja kapaciteta. Montiraju se prema raspoloživom prostoru unutar samog proizvodnog prostora ili van njega, za oslanjanje i montažu filterskih stanica nije potreban poseban temelj. Po potrebi se može montirati i iznad briket prese ili silosa.

Kapacitet filterskih stanica se kreće od 2.000 do 20.000 m3/h otsisanog vazduha.


Ciklovent 2012 | Izrada sajta by www.sajtovi-izrada.com | Linkovi prijatelja

To top