Srpski | English

Bulevar vojvode Stepe 20, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 6400 808 | tel: +381 21 6790 545
office@ciklovent.co.rs

Ciklo – filteri tip RGB – cilindrični


Eng | Srp

Eng | Srp

Konstruisani su tako da su istovremeno i cikloni i filteri (grubo i fino otprašivanje). Cilindričnog su oblika i zauzimaju manje prostora u osnovi. Sastoje se iz ciklonskog i filterskog dela koji čine jednu celinu. Manjih su jedinica (kapaciteta), a spajanjem jedinica čine filtersku bateriju većeg kapaciteta.

Nerešiv problem u svakoj drvnoj industriji je upad krupnih komada drveta u filter, silos, dozator i lančani transporter ili se desi pojedinačni kvar na ovim uređajima. Zatrpavanje filtera piljevinom iziskuje zastoj i velike troškove cele proizvodnje.
Naš tim stručnjaka i majstora je napravio jedinstven Ciklo-filter koji u slučaju upada krupnih komada drveta ili kvara dozatora, lančanog transportera, ne zaustavlja proizvodnju.
Osim navedene prednosti kod Ciklo-filtera, otresanje (čišćenje) vreća je 100% zbog toga što nema pritiska ili potpritiska u filteru. Upravo zbog navedenih prednosti, najveća svetska kompanija za proizvodnju parketa „Tarkett“, koja je i najveći izvoznik u Republici Srbiji za 2012.godinu, je izabrala ovaj tip filtera. U ovoj kompaniji je instalirano preko pola miliona m3/h vazduha Ciklo-filtera.
Kapacitet RGB Ciklo-filtera je do 200.000 m3/h vazduha.

Otresanje filterskih vreća se vrši elektromagnetnim ventilima, a jedinice manjeg kapaciteta visokoprotočnim ventilatorima. Programatorska jedinica prati zaprljanost vreća in a osnovu diferencijalnog presostata (povećanja pritiska u filteru), počinje ciklus otresanja.
Konstruisani su i za uštedu toplotne energije, tako da se usisani vazduh sa dodatnim prečišćavanjem, preko protivpožarne klapne zimi vraća u radni prostor. Ciklo-filteri mogu raditi u potpritisku i natpritisku.

Ciklo - filteri tipa RGB sastoje se od:

 • Nosive konstrukcije koja se montira na pripremljne temelje
 • Sekcije sa antistatik filterskim vrećama
 • Uređaja za otresanje filterskih vreća
 • Uređaja za izvlačenje piljevine
 • Preventivni protiveksplozivni odušak (EU Direktive ATEX Standardi)
 • Protivpožarnog sistema - opciono
 • Kanala povratnog vazduha
 • Dodatnog filtera povratnog vazduha
 • Klapnom leto-zima
 • Revizionog otvora
 • Diferencijalnog presostata
 • Nepovratne klapne
 • Programatorske jedinice za otresanje vreća


Ciklovent 2012 | Izrada sajta by www.sajtovi-izrada.com | Linkovi prijatelja

To top