Srpski | English

Bulevar vojvode Stepe 20, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 6400 808 | tel: +381 21 6790 545
office@ciklovent.co.rs

Silos – kvadratni


Eng | Srp

Eng | Srp

Za potrebe skladištenja velikih količina piljevine izrađujemo kvadratne-betonske silose, zapremine do 1.000 m3 Naročito pogodni investitorima koji se bave proizvodnjom briketa gde je piljevina osnovna sirovina.

U silos se ugrađuju hidraulični izvlakači piljevine i dozirni puževi za utovar u vozilo ili direktno u kotlovnicu.

Prednost ovih silosa je što u slučaju pražnjenja piljevine nema kvarova izvlakača unutar silosa. Sve intervencije se vrše izvan silosa u prostoriji sa hidraulikom.


Ciklovent 2012 | Izrada sajta by www.sajtovi-izrada.com | Linkovi prijatelja

To top