Srpski | English

Bulevar vojvode Stepe 20, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 6400 808 | tel: +381 21 6790 545
office@ciklovent.co.rs

Nadzor i kontrola


Eng | Srp

Eng | Srp

Nadzor i kontrolu opreme u proizvodnji vrši lično tehnolog konstruktor.

Balansiranje rotora ventilatora u proizvodnji
Svaki ventilator se statistički i dinamički balansira na min.vibracije po X i Y osi u jednoj i dve korekcijske ravni (dinamičko uravnotežavanje). Podaci se unose u računar i arhiviraju se za svaki ventilator. Nakon montaže i eksploatacije ventilatora vrši se ponovno snimanje vibracija na licu mesta.
Balansiranje se vrši preciznim vibro-balansom firme “Schenck” Nemačka, za daljinsko snimanje vibracija.

Kontrola ventilatora u radu u proizvodnji
Ispitna stanica ventilatora je opremljena kompijuterizovanim frekventnim regulatorom “Emerson” na kojem se prati “radna tačka” ventilatora. Očitavanjem parametara, broja obrtaja, statičkog pritiska i protoka, očitavamo i Pef-efektivnu snagu elektomotora i (η) koeficijent iskorišćenja ventilatora.

Merenje efikasnosti filterskih postrojenja
Vrši se u proizvodnom pogonu, kada je to moguće, sa uzorkom prašine koja se filtrira u filterskom postrojenju. Takođe, merenje vršimo i na licu mesta već montiranog filterskog postrojenja u eksploataciji.

Kontrola montaže opreme i probnog rada montirane opreme
Kontrolu pri montaži vrši lično inženjer montaže, stalno prisutan na montaži svakog radnog naloga. Nakon završene montaže, vrši se ispitivanje opreme i instalacije, peciznim instrumentima za merenje usisnih i magistralnih brzina u cevovodima, dinamičkih i statičkih pritisaka u instalaciji i na ventilatorima. Merenje ukupno ostvarenog protoka ventilatora i merenje buke ventilatora. Nakon izvršenog merenja upoređuje se projektovano i izvedeno stanje i vrši završno balansiranje cevne instalacije i ventilatora. Merni instrumenti koji se koriste su “PITO cev 521, TESTO-Nemačka, SWEMA air -Švedska, TESTO 511-Nemačka, VOLTCRAFT 320-Taivan”.


Ciklovent 2012 | Izrada sajta by www.sajtovi-izrada.com | Linkovi prijatelja

To top