• SUŠARA električna.

  Konstruisana je kao samostalna kontejnerska jedinica za veoma brza sušenja raznih proizvoda.

  Termo izolovana je kamenom vunom otpornom na temperaturu od 400 do 700 °C.
  Temperatura sušenja od 0-300°C
  Unutrašnjost sušare je kompletno urađena INOX limovima.
  Ventilatori ravnomerno vrše prenos visokih… Procitaj više

 • ASPIRACIJA istovarnog koša za žitarice

  Aspiracija otvorenih i zatvorenih koševa, dužine koša do 20m
  Modularni vrećasti filter sa automatskim otresanjem vreća
  Zavisno od vrste prašine od žitarica, odabira se i vrsta filterskog „antistatic“ platna
  Usisna prašina se direktno vraća u koš, a moguća su izdvajanja prašine na drugu lokaciju
  Procitaj više

 • VREĆASTI FILTER za aspiraciju elevatora i redlera

  Konstruisani su za aspiraciju elevatora i redlera pri transportu žitarica.
   Kapacitet trensporta do 200t/h
   Obično se radi o eksplozivnoj zoni (Ex- zona 20), tako da su vrećasti filteri urađeni sa:
  - pripadajućim „Ex“ ventilatorima,
  - elektromagnetnim ventilima za automatsko otresanje vreća (Ex II, IP 67)
  - Eksplozivnim preventivnim oduškom EU Direktive, ATEX Zona… Procitaj više

 • Silosi

  Izrađujemo čelične silose (rezervoare). Silosi se rade iz više segmenata:

  nosive konstrukcije,
  plašta (rezervoara),
  krova za smeštaj filtera, ciklona...
  otvora za punjenje silosa na krovu,
  preventivnog protiveksplozivnog oduška (ATEX Zona 20-22, drvna prašina je eksplozivna),
  prozora za… Procitaj više