Izrađujemo čelične silose (rezervoare). Silosi se rade iz više segmenata:

nosive konstrukcije,
plašta (rezervoara),
krova za smeštaj filtera, ciklona...
otvora za punjenje silosa na krovu,
preventivnog protiveksplozivnog oduška (ATEX Zona 20-22, drvna prašina je eksplozivna),
prozora za praćenje napunjenosti silosa,
penjalica do krova silosa,
ograda na krovu silosa,
prihvatnih elemenata za izvlakač piljevine,
otvora u podu silosa za ručno pražnjenje,
vrata za ulazak u silos,
zaptivnog materijala..

Tagovi: