• Cikloni

  Ciklonski odvajači se koriste za odvajanje raznih vrsta praškastih materijala iz struje vazduha. Stepen prečišćavanja vazduha se kreće do 98% što zavisi od karakteristika materijala koji se odvaja. Imaju izuzetno široku primenu i to u drvnoj industriji, prehrambenoj industriji, metalnoj industriji, prilikom obrade PVC i Al profila, u pneumatskom… Procitaj više

 • Izvlakači piljevine

  Služe za izvlačenje piljevine iz silosa. Izrađujemo tri vrste izvlakača zavisno od veličine silosa i količine piljevine koja sa izvlači.

  Izvlakači tip IC 6000 – namenjeni za izvlačenje velikih količina piljevine u vozilo za relativno kratko vreme izvlačenja.… Procitaj više

 • Dozatori

  Služe za konstantno doziranje određene mase (piljevine, brašna, peska, cementa, prašine...).

  Izrađujemo pet veličina dozatora, zavisno od kapaciteta mase doziranja.

  Tip RZS 025 do RZS 063 kapaciteta od 5m3/h – 600 m3/h.

   

   

 • Ventilaciona oprema- Posebne namene

  Izrađuje se uglavnom za filtriranje vazduha zagađenog opasnim materijama, kao što su određene laboratorije, atomska skloništa, posebne podzemne prostorije.

  Specifične filtere čine:

  Protivaerosolni uložak izrađen od finih staklenih vlakana, taloženih na takav način da omogućavaju najviši stepen odvajanja iz vazduha svih čvrstih i tečnih čestica, aerosola, bacila, bakterija,… Procitaj više