Srpski | English

Bulevar vojvode Stepe 20, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 6400 808 | tel: +381 21 6790 545
office@ciklovent.co.rs

Projektovanje


Eng | Srp

Eng | Srp

Za izradu projekata zadužen je sopstveni projektni biro koji čine inženjeri mašinske, građevinske i elektro struke.

U cilju stalnog usavršavanja projekata u oblasti zaštite radne i životne sredine, Ciklovent je angažovao stručni tim sa asistencijom profesora dr. Đurić Slavka koji je doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na temu “Istraživanje uticaja procesnih parametara gasova koji se emituju u atmosferu na uslove kondenzacije” (razna sagorevanja, dimni gasovi, isparenja, kisele kiše…)

Svi projekti se rade preczno u 3D projekciji verifikovani od nadležnih instituta.


Ciklovent 2012 | Izrada sajta by www.sajtovi-izrada.com | Linkovi prijatelja

To top