Srpski | English

Bulevar vojvode Stepe 20, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381 21 6400 808 | tel: +381 21 6790 545
office@ciklovent.co.rs

Silosi

Silos (rezervoar) – cilindrični


Eng | Srp

Eng | Srp

Silose izrađujemo isključivo cilindričnog oblika i isključivo od crnih limova, zapremine do 200m3.
Silosi se sastoje od:

  • Nosive čelične konstrukcije izrađene od valjanih čeličnih profila i čeličnih cevi koja se oslanja na prethodno pripremljene temeljne stope. Visina nosive konstrukcije je do 5m zbog prilaza vozila, smeštanja briket prese.
  • Rezervoara u koji se smešta piljevina ili neka druga praškasta masa.
  • Ojačanog krova na koji se može postaviti filter ili ciklon po potrebi.

Pored ovih osnovnih delova svaki silos se oprema sa:
  • Penjalicom do krova silosa
  • Revizionim otvorom
  • Otvorima za vizeulnu proveru nivoa piljevine u silosu
  • Protivpožanim sistemom
  • Protiveksplozivnim otvorima
  • Zaštitnom ogradom na silosu
U zavisnosti od traženog načina pražnjenja silosa izrađuju se i odgovarajući izvlakači piljevine, kao i zatvarači silosa ručne i elektromotorne izvedbe. U zavisnosti od namene piljevine vršimo direktno doziranje u kotlovnicu.

Na zahtev kupca izrađujemo i silose prema dostavljenoj dokumentaciji.


Ciklovent 2012 | Izrada sajta by www.sajtovi-izrada.com | Linkovi prijatelja

To top