• Cikloni

  Ciklonski odvajači se koriste za odvajanje raznih vrsta praškastih materijala iz struje vazduha. Stepen prečišćavanja vazduha se kreće do 98% što zavisi od karakteristika materijala koji se odvaja. Imaju izuzetno široku primenu i to u drvnoj industriji… Procitaj više

 • Nadzor i kontrola

  Nadzor i kontrolu opreme u proizvodnji vrši lično tehnolog konstruktor.

  Balansiranje rotora ventilatora u proizvodnji:

  Svaki ventilator se statistički i dinamički balansira na min.… Procitaj više

 • Mobilni otprašivači

  Mobilni otprašivači su namenjeni za upotrebu u manjim radionicama i na onim mestima kada nije ekonomski opravdana nabavka i korišćenje centralnog sistema za otprašivanje. Ovi uređaju su malih dimenzija i mogu imati višestruku namenu u svim granama… Procitaj više

Subscribe to Cikloni