• Dozatori

    Služe za konstantno doziranje određene mase (piljevine, brašna, peska, cementa, prašine...).

    Izrađujemo pet veličina dozatora, zavisno od kapaciteta mase doziranja.

    Tip RZS 025 do RZS 063 kapaciteta od 5m3/h – 600 m3/h.

     

     

Subscribe to Dozatori