• Filterske stanice

    Filterske stanice su uređaji namenjeni za otprašivanje svih vrsta prašina sa radnih mašina, presipnih mesta, pretovarnih mesta i ostalih mesta gde nastaje prašina. U zavisnosti od kapaciteta, sa filterskim stanicama se… Procitaj više

Subscribe to Filterske Stanice