• Mobilni otprašivači

    Mobilni otprašivači su namenjeni za upotrebu u manjim radionicama i na onim mestima kada nije ekonomski opravdana nabavka i korišćenje centralnog sistema za otprašivanje. Ovi uređaju su malih dimenzija i mogu imati višestruku namenu u svim granama… Procitaj više

Subscribe to Mobilni