• Silosi

  Izrađujemo čelične silose (rezervoare). Silosi se rade iz više segmenata:

  nosive konstrukcije,
  plašta (rezervoara),
  krova za smeštaj filtera, ciklona...
  otvora za punjenje silosa na krovu,
  preventivnog Procitaj više

 • Silos filteri

  Konstruisani su kao kombinovani uređaj sastavljen iz dva dela silosa i filtera. Donji deo čini silos za piljevinu zapremine do max. 100 m3, gornji deo čini filtersku jedinicu do max. 50.000 m3/h.

  Procitaj više

Subscribe to silosi